Potento

U okviru projekta “Razvoj i primjene modela za procjenu potencijala za rast malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj” voditeljice prof.dr.sc. Nataše Šarlija, koji se izvodi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u suradnji s istraživačima Odjela za matematiku i FINA-om, a kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost razvijeni su modeli za procjenu potencijala za rast hrvatskih poduzeća.
Rezultat modela daje procjenu mogućnosti ostvarivanja značajanijeg rasta prihoda od prodaje, ukupnih prihoda, zaposlenih ili imovine u idućem trogodišnjem razdoblju. Kako bi se izračunao potencijal za rast za svako poduzeće potrebni su odabrani financijski podaci za poduzeće kao i odgovori na neka pitanja vezana uz samo poduzeće te vlasnika poduzeća. Kada se unesu podaci, za svako poduzeće se izračunava potencijal za rast na dva načina: (i) isključivo korištenjem financijskih podataka; (ii) kombinacijom financijskih podataka i odgovora koje je dao vlasnik poduzeća na postaljena pitanja. Na temeljem izračuna potencijala za rast, za svako poduzeće se kreira izvještaj o potencijalu za rast te preporuke za povećanje potencijala za rast.

Što znači ispitati potencijal za rast?

Ispitati potencijal za rast znači prepoznati rast prije no što se on zaista dogodio. Takva informacija može poticajno djelovati na budući razvoj poduzeća.

Zašto je važno ispitati potencijal za rast?

Ako poduzeće u sasvim ranoj fazi prepozna da postoji potencijal za rast, veće su šanse da će rast realizirati. Ako poduzeće ima vrlo nizak potencijal za rast, a ima ambicije za rastom, može poduzeti određene aktivnosti koje će potaknuti potencijal. Rast se ne događa slučajno, ima veze s karakteristikama poduzeća, strategijama koje provodi i odlukama koje dovode do rasta.

Kome je važno ispitati potencijal za rast?

Poduzećima koja mogu svojim odlukama i strategijama potaknuti i ostvariti potencijal za rast. Državnim institucijama koje mogu kreirati politike za razvoj poduzeća s potencijalom za rast kako preko financijskih mjera tako i preko obrazovnih programa. Financijskim institucijama i investitorima koji poduzećima s visokim ili vrlo visokim potencijalom za rast mogu ponuditi prilagođene uvjete financiranja i ulaganja.

Kako je moguće utvrditi potencijal za rast?

U okviru istraživanja su razvijeno je i testirano dva tipa statističkih modeli procjene potencijala za rast, jedni koji se baziraju isključivo na temelju financijskih izvještaja i drugi koji su temeljeni na kombinaciji financijskih izvještaja i odgovora vlasnika poduzeća za odabrana pitanja. Podaci se uvrštavaju u formule za procjenu potencijala za rast koja je rezultat istraživanja sljedećeg istraživačkog tima: prof.dr.sc. Nataša Šarlija, prof.dr.sc. Mirta Benšić, prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, prof.dr. sc. Slavica Singer, doc.dr.sc. Marina Jeger i mag.math. Ana Bilandžić..

Kako protumačiti rezultate modela?

Nakon što svako poduzeće unese tražene podatke na ovoj stranici, dobit će izještaj o potencijalu za rast koji se sastoji od 5 važnih informacija vezanih uz potencijal za rast:
1. Podaci o poduzeću. Prikazani su ključni financijski pokazatelji za procjenu potencijala za rast koji može biti temeljen na ukupnim prihodima, prodaji, imovini ili zaposlenima
2. Potencijal za rast poduzeća u odnosu na sva poduzeća u rasponu od vrlo niskog do vrlo visokog. Kako bi se izračunao potencijal za rast, financijski pokazatelji poduzeća ponderiraju se određenim težinama da bi se dobila vjerojatnost da će poduzeće u idućem trogodišnjem razdoblju ostvariti 20% rast prihoda od prodaje, ukupnih prihoda, imovine ili broja zaposlenih. Na temelju izračunate vjerojatnosti određuje se potencijal za rast u rasponu od vrlo visokog do vrlo niskog odnosno bez potencijala za rast.
3. Potencijal za rast poduzeća u odnosu na sva poduzeća izražen kroz postotke. Kako bi poduzeće dobilo informaciju gdje se nalazi u odnosu na ostala poduzeća, potencijal za rast raspoređuje se u decentile tako da poduzeće dobije informaciju o tome od koliko poduzeća ima veći, a od koliko manji potencijal za rast. Primjerice, poduzeće može biti među 10% poduzeća s najvećim potencijalom za rast ili pak 85% poduzeća može imati veći potencijal za brzi rast nego što to ima konkretno poduzeće što znači da ono ima potencijal za brzi rast koji je veći od 15% poduzeća.
4. Potencijal za rast u odnosu na prosjek u grani djelatnosti. Poduzeće se uspoređuje s obzirom na potencijal za rast i u odnosu na djelatnosti kojoj pripada pa svako poduzeće također u izvještaju dobije informaciju je li bolje ili lošije u odnosu na prosjek grane djelatnosti kojoj pripada.
5. Preporuke. Na temelju izračunatog potencijala za brzi rast temeljem financijskih izvještaja poduzeće dobije preporuke kako realizirati odnosno povećati svoj potencijal za brzi rast.