Zahvaljujemo se na interesu za sudjelovanje u istraživanju potencijala za rast poduzeća.

Kada modeli budu razvijeni na Vašu e-mail adresu (ako ste je upisali u upitnik) ćemo poslati izvještaj o potencijalu za rast Vašeg poduzeća zajedno s preporukama za povećanje potencijala za rast.

Za sva pitanja/sugestije molim Vas da se javite na natasa@efos.hr


Pitanja o poduzetniku (vlasniku poduzeća)

1 - uopće se ne slažem

5 - u potpunosti se slažem

Pitanja o poduzeću

1 - gotovo nikada

2 - uglavnom ne

3 - niti da niti ne

4 - uglavnom da

5 - gotovo uvijek

1 - uopće se ne slažem

5 - u potpunosti se slažem

Pitanja o okolini poduzeća

1 - uopće se ne slažem

5 - u potpunosti se slažem